XN > La XN > Presentació

La XN


> Presentació

El servei de continguts informatius XN va néixer l'any 2006, fruit de la capacitat de la XTVL de coordinar-se amb les televisions de proximitat. Aquesta relació ha permès desenvolupar un model d'agència singular, basat en l'aportació mútua de notícies entre la redacció central i les televisions de proximitat adherides. Aquest model garanteix de la XN la projecció d'una visió informativa descentralitzada, ja que es nodreix d'informacions elaborades des de diferents punts del territori. La dinàmica de funcionament de l'agència contribueix, a més, a vertebrar l'espai de comunicació català, en tant que aprofita i rendibilitza la capacitat productiva de les televisions de proximitat que l'ocupen.

Actualment, la XN distribueix una mitjana de 70 notícies diàries, 25.000 a l'any. Un 40% de les informacions que ofereix són produïdes per les televisions adherides, mentre que la resta són elaborades des de la redacció central de l'agència, on treballen més de 70 professionals. La major part de les notícies que s'hi produeixen reflecteixen l'actualitat més rellevant de Catalunya, Espanya i el món.

La XN treballa sota un model d'agència de notícies dels mitjans locals, que aporta i rep continguts informatius per ser distribuïts, emesos, modificats i editats. La producció informativa se centra en formats de vídeo digital d'interès tant per a mitjans de comunicació generalistes, com digitals (internet, telefonia mòbil, PDA), institucions públiques, entitats privades i particulars.


© Xarxa Audiovisual Local
Logoxalblau